Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů - M-9 s.r.o.

|  Český Těšín   | Frýdek-Místek |     Třinec     |    Jablunkov    |
Přejít na obsah

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Skryte stranky

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi nabízený typ prodávaného výrobku věcně příslušný je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V případě sporu se spotřebitelem, který se nám, jako stranám sporu, nepodařilo urovnat přímo, poskytneme spotřebiteli potřebné a zákonem stanovené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Na internetových stránkách České obchodní inspekce, konkrétně zde:
jsou k dispozici další pro spotřebitele důležité informace, mj. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) resp. Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR).
Prodeje sortimentu:

  • kotle, bojlery,ohřívače
  • instalatérský materiál
  • radiátory
  • vany, sprch.kouty
  • vodovodní baterie  
  • sanitární keramika
  • náhradní díly
Fakturační údaje:

M-9, s.r.o.
Tovární 1949/11
737 01 Český Těšín
IČO: 45194947
DIČ: CZ45194947

Informace:

Akce a novinky:


Copyright © 2020 M-9, s.r.o. All Rights Reserved.
Návrat na obsah